Elektro

Firma disponuje širokým záberom elektromontážnej činnosti cieľom ktorej je uspokojenie všetkých zákazníkov, medzi ktorých patria ako veľké firmy tak i fyzické osoby:

– montáž technologií:

DELPHI Slovensko s.r.o, Slovenský hodváb, Arcelor Slovakia SSC,s.r.o., Eissmann Holíč, Demontáž technológie v Nemecku a spätnú montáž v Delphi SK, Senica, SH Energo Senica, Kordservis,a.s., NAFTA a.s., Xella Pórobetón Šaštín a mnoho ďalších …

 montáž elektroinštalácie bytoviek, RD a vinárskych domov Skalica

 elektroinštalácia nákupných stredísk AUPARK Bratislava, TESCO Senica

 napojenie žiaričov a klim. jednotiek pre Klimatech, s.r.o a Klimasoft s.r.o.

– napojenie chladiacich a mraziacich zariadení v obchodných reťazcoch ako:

– Tesco Senica, Banská Bystrica, Bratislava, Vranov nad Topľou, Žilina
 Kaufland Prievidza, Liptovsý Mikuláš
 Delvita Trnava, Bratislava
 Metro Zvolen, Nitra, sklady Billa Senec

– montáže v Českej Republike:

– Ploma Hodonín, ZPD Hodonín, Freeport Hatě Znojmo, Šroubárna Ždánice a Eurobilla Praha

logá1

Služby

 • dodávky
 • skúšky a revízie
 • montáže
 • servis
 • poradenská činnosť
 • trafostanice a rozvodne
 • silnoprúdové motorické rozvody pre technológiu a stavebnú časť
 • vnútorné a vonkajšie osvetlenie
 • bleskozvody a uzemňovacie siete
 • zabezpečovacie systémy budov a objektov
 • elektropožiarna signalizácia a iné.

Cieľom firmy je operatívnosť a komplexnosť riešenia daných úloh, od zadania, vypracovania projektovej dokumentácie až k odovzdaniu diela s odbornými prehliadkami a skúškami.